Medlemskap i kunstlaget

Voss Kunstlag har per i dag over 180 medlemar, men då me har mange nye idear me vil realisera, ynskjer me fleire, både enkelt- og husstandmedlemar.

Pris for å bli medlem i Voss Kunstlag: (org.nr. 895 350 982)

Enkeltmedlem: 150,- per år
Husstandmedlem: 200,- per år

Andre lag og organisasjonar: 250,-

Bedrifter: 250,-