Historie

Voss kunstlag vart skipa 6.februar 1952.

I lovene til laget står blant anna: Laget skal vekkja sans for, gje kunnskap om og skapa kjærleik til all god kunst i form og farge. Laget skal stø, fremja og arbeida for god norsk bygdekunst og god ålmenn kunst, og vera med å reisa eit " Voss Biletgalleri".