Banksmidja

Voss Kunstlag har vakse og utvikla seg i 62 år. No har ei epoke slutta då me stengde galleriet Banksmidja den 16. mai 2014.

Me vil takka alle kundar og støttespelarar gjennom dei tre åra Vekselbanken lot oss nytta huset til å driva galleri.

Etter kunstfestivalen Agalaus i 2015 ser me fram til å syne gode kunstutstillingar andre stadar på Vangen