Bergslitræet

Ny test. Foto: Teester
kjhlkjhl
kjhlkjhl
kjkbjbjk
kjkbjbjk
jkjjkhkljæ æjk æ
jkjjkhkljæ æjk æ
jlh-lj -lkh -lkh
jlh-lj -lkh -lkh

Bergslitræet er ope kvar søndag i juni, juli og august
kl 13.00-16.00

Informasjon om kunstnarane Knud, Brynjulf og Nils Bergslien.

Høve til å kjøpe kunstkort og bøker.

Fritt tilgjenge.