Om Voss kunstlag

Voss kunstlag vart skipa 6. februar 1952.

Laget skal vekkja sans for, gje kunnskap om og skapa kjærleik til all god kunst i form og farge. Laget skal stø, fremja og arbeida for god norsk bygdekunst og god ålmenn kunst, og vera med å reisa eit Voss Biletgalleri.

I 2011 vart Voss kunstlag kåra til årets kunstforening av Norske kunstforeninger.

Me arrangerte Nasjonal kunstfestival i mai 2015. Sjå meir om kunstfestivalen Agalaus på www.agalauskunst.no

I 2018 hadde kunstlaget 40 familiemedlemskap og 77 einskildmedlemer.

Me ynskjer å vera vera eit aktivt kunstlag som engasjerer, utfordrar og vekkjer kjensler. Målet vårt er å arrangera minst 6 utstillingar i året, og ha ein del andre arrangement for barn, ungdom og vaksne.

Voss kunstlag er medlem av Norske kunstforeninger.

Samarbeidspartnarar: Voss kulturhus, Vossa Jazz og Osafestivalen.