Årsmøte 2021

Velkomen til årsmøte onsdag 4.mai kl.18.00.
Stad: Utstillingsrommet i Voss kulturhus.

Sakliste:
-Val av referent
– Godkjenna årsrekneskap 2021
– Godkjenna årsmelding 2021
– Vedtektsendring
– Val av nytt styre
– Val av valnemnd
– Andre innmelde saker

Saker kan meldast til leiar Stein Helge Mandelid, tlf.nr. 477 54 051, seinast ei veke før årsmøte.